sanktuaria w Polsce

Biała Rawska
Andrzej Datko

Biała Rawska, położona nad rzeką Białą, kilkanaście kilometrów na wschód od Rawy Mazowieckiej, jest niewielkim miasteczkiem, posiadającym jednak wielowiekową historię. Miejscowość usytuowana przy historycznym trakcie wiodącym z Mazowsza do Małopolski i na Śląsk stanowiła ważny punkt handlowy i strategiczny. Dlatego już w 1295 roku powstała tu kasztelania.

Po wymarciu płockiej linii Piastów w 1492 roku Biała Rawska znalazła się w województwie rawskim, które utworzono z Ziemi Gostyńskiej, Sochaczewskiej i rawskiej.

Parafia została erygowana w XIV wieku. W 1512 r. Biała Rawska otrzymała lokację na prawie magdeburskim, co wiązało się z rozbudową i przywilejami miejskimi. Do dzisiaj zachował się dawny układ przestrzenny miasta z wydłużonym, czworobocznym rynkiem.

Na wzniesieniu nad rynkiem stoi kościół św. Wojciecha. Otaczający go kamienny mur i stare lipy są pięknym przykładem typowo polskiego kształtowania przykościelnego terenu. Jest to świątynia murowana, oszkarpowana i jednonawowa. W XVII i XVIII wieku istniał przy niej szpital, przytułek i szkoła parafialna. Podczas ostatniej przebudowy w XIX wieku wzbogacono bryłę kościoła neogotycką fasadą. Niedawna konserwacja przywróciła mu jego pierwotne piękno.

Wnętrze zachowało elementy wystroju z różnych epok. Ściany pokrywają malowidła wykonane techniką al fresco i al secco przedstawiające świętych Wojciecha, Jana Chrzciciela, Stanisława Kostkę, postrzyżyny Piasta, chrzest Polski, śluby Jana Kazimierza. Ten program ikonograficzny ilustrujący motywy religijno-narodowe był zapewne wynikiem oddziaływania Łowicza, niegdyś siedziby Prymasów Polski, strażników ciągłości i jedności państwa. Uwagę zwraca także dekoracyjna, barokowa ambona w kształcie łodzi z rozpiętym żaglem i XVII-wieczna chrzcielnica ze srebrną misą z XV wieku.

Od ponad pięciu wieków kościół św. Wojciecha jest centrum życia religijnego Ziemi Rawskiej, a od 1992 roku jest najdalej na południe położonym sanktuarium powstałej wówczas diecezji łowickiej.

Cudowny obraz Matki Bożej znajduje się w głównym ołtarzu. Należy on do typu Hodegetria i stanowi jedną z jego odmian. Od prototypu Hodegetrii (np. Matki Bożej Jasnogórskiej) obraz rawski różni się kilkoma istotnymi szczegółami. Madonna nie jest przedstawiona w hieratycznej pozie, lecz pochyla i skłania głowę ku Dzieciątku, a Jej prawa dłoń wskazująca na Jezusa ułożona jest prawie poziomo. Jezus, zamiast księgi lub zwoju trzyma w lewej ręce kulę ziemska, symbol władzy królewskiej. Inna jest także nastrojowość, uczuciowa wymowa wizerunku. Twarz Maryi pozbawiona jest ikonowej surowości i nadprzyrodzonego dostojeństwa. Wizerunek rawski podkreśla natomiast Jej dziewczęcość, łagodność i zatroskanie. Dzieciątko o wyrazistych oczach i ciepłym spojrzeniu lekko się uśmiecha. Także i Ono nie prezentuje typu władczego Emmanuela. Odczucia i wrażenia jakie wywołuje obraz w pełni uzasadniają tytuł jaki nadali mu czciciele: Matka Miłosierna, Pani Ziemi Rawskiej.

Obraz namalowany jest na drewnianej tablicy (140 x 100 cm) przez nieznanego artystę. Tradycja podaje, że był on darem królowej Bony. Potwierdzałby to fakt, że wspaniała, srebrna „sukienka” okrywająca wizerunek, istotnie, pochodzi z tego okresu. Jednak ekspertyza ikonograficzna i malarska stwierdziła, że jest on późniejszy, z XVII wieku. Można zatem przypuścić, że w Białej Rawskiej był wcześniej inny obraz maryjny, który zaginął, a na jego miejsce zainstalowano obecny i okryto tą samą sukienką.

Kult maryjny trwa zatem nieprzerwanie od XVI wieku, choć z różnym natężeniem. Rozwinął się bardzo w XVII stuleciu i notowano wówczas wiele nadzwyczajnych łask. Akta wizytacji kanonicznych z 1775 roku podają, ż e w Białej Rawskiej znajduje się „godny czci i łaskami słynący obraz Matki Bożej”. W czasie insurekcji kościuszkowskiej świątynia rawska została ograbiona a część dokumentacji kultu spalona. Cudowny obraz musiał być przez pewien czas ukryty. Kult maryjny trwał nadal co potwierdziły kolejne wizytacje i przywileje odpustowe w XIX wieku. Parafia posiada dokument Piusa X (1903 – 1914), w którym papież potwierdza cudowność wizerunku i zezwala na jego dalszy szczególny kult.

Zasięg oddziaływania sanktuarium, z wyjątkiem XVII wieku, nie przekraczał obszaru Ziemi Rawskiej, a w pewnych okresach ograniczał się do samego miasta i najbliższej okolicy. Dlatego, po powstaniu diecezji łowickiej, powzięto projekt podniesienia znaczenia tego jednego z najstarszych ośrodków kultu maryjnego na Mazowszu. W 1998 roku bp Alojzy Orszulik ordynariusz łowicki, zgłosił projekt koronacji obrazu na Konferencji Episkopatu Polski. W następnym roku, 13 grudnia została wysłana prośba w tej sprawie do watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Już po miesiącu Kongregacja odpowiedziała: „... zezwalamy, aby słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny w imieniu i powagą samego Ojca Świętego mógł być przyozdobiony drogocennymi koronami”. Poświęcił je 14 czerwca 1999 roku w Łowiczu Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. Korony wykonano według wzoru z XVII wieku.

Koronację wyznaczono na 12 czerwca 2000 roku. Parafia przygotowywała się do niej intensywnie. Trwały rekolekcje głoszone przez kapłanów z innych sanktuariów, m.in. z Miedniewic, Głuchowa i Jasnej Góry. Odbywano nocne czuwania, odprawiano Apel Jasnogórski w łączności radiowej z narodowym sanktuarium. Głównym koronatorem był kard. Józef Glemp w asyście ordynariusz diecezji łowickiej oraz biskupów Jana Chrapka i Józefa Zawitkowskiego. W uroczystości uczestniczyło blisko 7 tysięcy osób.

Koronacja rozszerzyła i zintensyfikowała kult Matki Miłosiernej. Założona po uroczystości koronacyjnej Księga Łask bogaci się ciągle o nowe wpisy. Do sanktuarium wstępują pielgrzymi udający się do Częstochowy. Napływają listy - nawet z odległego Śląska i Pomorza – z prośbami o modlitwę, obrazek Matki Miłosiernej, o opis dziejów sanktuarium i doznanych łask. Wykonano dwie kopie cudownego obrazu – jedna nawiedza rodziny w Białej Rawskiej, druga – okoliczne miejscowości. Pieśni ku czci Matki Miłosiernej w Białej rawskiej ułożył ksiądz z pobliskiej parafii. Śpiewa je cały kościół i okolica. Przy cudownym obrazie przybywa wotów. W każdą środę odbywa się uroczyste nabożeństwo do Matki Miłosiernej.

Parafia w Białej Rawskiej prowadzi także szeroką działalność religijno-społeczną poprzez akcję Katolicką, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas, KSM. Jest także Bractwo Adoracji Najśw. Sakramentu, kółko różańcowe, schola i Dzieci Maryi. Parafia wypełnia w ten sposób program, o którym mówił proboszcz ks. Józef Jeromin: „Koronację Matki Bożej Miłosiernej przyjmujemy jako dar Bożej dobroci, który pozwoli nam z jeszcze większym oddaniem podjąć wysiłek wiernego wypełniania naszych chrześcijańskich obowiązków i okazywać dowody życia duchowego”.

przeczytaj o naszych trasach święci sanktuaria przewodniki i książki