Previous Page  1 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 86 Next Page
Page Background

Drodzy Pielgrzymi!

Zapewne nie raz spotkaliście się z określeniem homo viator (człowiek w drodze), którego tak pięknie opisują

słowa, pochodzące z prologu oratorium „Peregrinus”:

„Nie wiemy skąd, nie wiemy, dokąd zmierza

Przez wiele krain wiedzie jego droga

Pielgrzymi kij, na ustach ślad pacierza

Wyschnięte wargi szepczą coś do Boga”.

A Bóg, czy wolno nam myśleć o Nim jako o Deus viator? Bóg, „miłujący człowieka” (gr. philanthropos),

szuka go nieustannie, począwszy od rajskiego ogrodu, gdzie wołał: „Adamie, gdzie jesteś?”. Poeta Roman

Brandstaetter ową tęsknotę Boga za człowiekiem ujmuje w słowach:

„Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga,

Skazał Go na wygnanie.

Bóg pochyliwszy smutnie głowę,

Odszedł bez słowa,

Ale zawsze tęsknił za powrotem

Do człowieka, który był Jego ojczyzną”.

Ten sam poeta, w „Jezusie z Nazaretu” opisuje drogi, na których szuka nas Bóg: „Pan sam ukochał okrężne

drogi i samwielokrotnie zmierzado człowieka krzywiznami, zakosami, aniekiedy kamienistymbezdrożem”.

Przed nami „Boskie drogi” – pielgrzymki w 2017 r.

Fatima 1917 – 2017

Najważniejszym religijnym wydarzeniem roku 2017 będą obchody 100. rocznicy objawień Matki Boskiej

Różańcowej w  Fatimie. Te wyjątkowe objawienia nie są wydarzeniem wyizolowanym z historii świata,

dlatego chcemy je odczytywać w świetle innych, symbolicznych rocznic (1517 – reforma Marcina Lutra,

1917 – utworzenie Rycerstwa Niepokalanej).

12 i 13 maja z pielgrzymką do Fatimy przybędzie papież Franciszek.

Przypomnijmy „polską historię fatimską” związaną z peregrynacją figury Matki Boskiej Fatimskiej,

którą w  październiku 1995 r. przywiozła z Portugalii do naszego kraju Narodowa Pielgrzymka pod

przewodnictwem ówczesnego prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa. Fatimska Pani przez cały rok

odwiedzała nasze parafie. Łaska spotkania z Maryją w Jej fatimskim znaku dotknęła tysięcy wiernych,

w wielu sercach pozostał na zawsze klimat tamtych dni. I oto mija  20.  rocznica tej niezapomnianej

peregrynacji. Dwadzieścia lat temu Fatimska Pani przybyła do nas.

Teraz czas na „rewizytę” w Fatimie!

Kresy

Na naszych pielgrzymkach, obok elementów religijnych i poznawczych, nigdy nie mogło zabraknąć

akcentów patriotycznych.

Tym razem chcielibyśmy zaprosić całe rodziny naszych pielgrzymów na Kresy. Jest to propozycja

skierowana zarówno do parafii, jak i rodzin: rodziców i dzieci, dziadków i wnuków. Dlaczego na Kresy?

Bo one są „duszą Rzeczpospolitej”, a Lwów to prawdziwa „esencja polskości” – pierwsze i jedyne miasto

w II Rzeczpospolitej, które marszałek Józef Piłsudski odznaczył Krzyżem Virtuti Militari i nazwał semper

fidelis, czyli „zawsze wierne” (22.11.1920).

W programie pielgrzymki znajdą się: sanktuarium Matki Bożej Poczajowskiej, zamki króla Jana III

Sobieskiego (Złoczów, Podhorce, Olesko), Krzemieniec z liceum i muzeum Juliusza Słowackiego, Lwów

z cmentarzem Orlą

t

Lwowskich, o którym Kornel Makuszyński pisał: „Na te groby powinni z daleka

przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny”.

Oto nasze propozycje na Rok Pański 2017. Zapraszamy!

Ks. Roman Tkacz SAC

wraz z zespołem Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „Peregrinus”

1