Previous Page  81 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 86 Next Page
Page Background

„Wędrówki ku sacrum”

to fascynująca podróż po drogach

Boga w historii ludzkości i ścieżkach człowieka zmierzającego

ku swej pełni w Chrystusie. Przewodnikiem w tym pielgrzy-

mowaniu jest ks. Mirosław Mejzner, pallotyn, wykładowca

patrologii i teologii na UKSW w Warszawie, współpracownik

Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „Peregrinus” i wieloletni

redaktor „Miejsc Świętych”.

Autor w sposób nowatorski i ciekawy, a zarazem osobisty, pro-

wadzi Czytelnika po szlakach teologii, historii, kultury i geografii

wiary. Wieloaspektowa i wielowątkowa narracja łączy bogactwo

treści z elegancją języka. O wartości książki najlepiej świadczą

słowa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego: „Dobra, ciekawa

i pożyteczna lektura. Książka nie tylko przybliża różne miejsca

święte i wydarzenia, które mają trwałe znaczenie dla naszej wia-

ry, lecz wzmaga też potrzebę, aby je zobaczyć. Zainteresuje nie

tylko tych, którzy przywykli do pielgrzymowania i nie wyobrażają

sobie życia bez niego, ale również innych, którzy – nie mogąc

pokonywać wielkich odległości – nieustannie odnajdują Boga

w swoim wnętrzu”.

Spotkanie z Autorem:

11 marca, godz. 15.00, ul. Skaryszewska 12, Warszawa

szczegóły na

www.bp.ecclesia.org.pl

Zamówienia:

www.apostolicum.pl;

tel.: (22) 771 52 30

Kod promocyjny (20% rabatu): BP17

ZIEMIA IZRAELA

tekst: Ks. Krzysztof Sarzała

zdjęcia: Danuta Witkowska

ApostolicumWydawnictwo Księży

Pallotynów

Prowincji Chrystusa Króla, Warszawa 2015

księgarnia internetowa:

www.apostolicum.pl

Autorzy albumu postanowili wprowadzić Czytelnika w tajemnicę

Ziemi Świętej, tej imponującej historią i tradycją krainy.

Zaproponowali 18 tras przecinających ziemie od dan do Beer

Szewy, jak biblijnie określano cały Izrael. Na szlakach tych opisali

miejsca związane z wydarzeniami ze Starego Testamentu (Beer

Szewa, EnGedi, Hebron, Megiddo, Jerozolima) i z Nowego (Betlejem,

CezareaNadmorska, Cezarea Filipowa, Kafarnaum, Nazaret, Betania).

Każdemu kto sięgnie po tę książkę przezd wyjazdem do Ziemi

Świętej, pomoże ona dobrze się do niego przygotować. Tym,

którzy zajrzą do niej po pielgrzymce, pozwoli pogłębić i utrwalić

przeżycia.

Album-przewodnik napisany

pięknym obrazem i mądrym słowem.

Autorka zdjęć danuta Witkowska

to poznańska fotograf artysta,

absolwentka UAM (fizyka) i ASP

(fotografia).

Mądrym słowem dopełnił pozycję

biblista i doświadczony przewodnik

pielgrzymek ks. Krzysztof Sarzała,

prezbiter archidiecezji warmińskiej.

Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017

oprawa miękka, s. 400, cena 39 zł