SANKTUARIA NA ŚWIECIE

Wietnam - Path Diem
Beata Kozakiewicz

W północnym Wietnamie znajduje się inne, mniej znane, ale wyjątkowo piękne sanktuarium w Path Diem. Jego powstanie nie ma związku z żadnymi objawieniami. Wietnamski ksiądz Tran Luc w II połowie XIX wieku zapragnął zbudować imponującą świątynię dla miejscowych katolików, których w tej okolicy było bardzo wielu.

Ks. Luc, zwany przez wiernych Ojcem Six, postanowił wybudować kościół katolicki w wietnamskim stylu, dlatego w architekturze kompleksu są elementy charakterystyczne dla budownictwa buddyjskiego (np. podwinięte dachy przypominające buddyjskie pagody) i wietnamskiego (elementy typowych domów wietnamskich: budownictwo na palach, przewiewne okna z tralkami w kształcie stylizowanych łodyg bambusa). Kompleks zajmuje powierzchnię dwóch hektarów i składa się z kościoła, dzwonnicy, domu biskupa, pięciu wolno stojących kaplic, trzech grot oraz sadzawki z pomnikiem Chrystusa. Budowa trwała od 1883 do 1899 roku. Kilka miesięcy po zakończeniu ostatniej części kompleksu (dzwonnicy) Ojciec Six zmarł. W jego pogrzebie uczestniczyło 40 000 wiernych, został pochowany w eksponowanym miejscu sanktuarium – pomiędzy dzwonnicą a kościołem. Katedra poświęcona Matce Bożej Różańcowej jest zbudowana z kamienia, ale jej wnętrze powstało z tzw. drzewa żelaznego. Stylową fasadę ozdobioną misternymi płaskorzeźbami czą ceglane wieże. Sklepienie wnętrza wspiera się na 52 potężnych kolumnach, z których największe mają 16 m wysokości, 2,6 m obwodu i ważą 7 ton! W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych. Witraże przedstawiają sześciu męczenników wietnamskich. Na obrazie wieńczącym ołtarz widzimy scenę wręczania różańca św. Dominikowi przez Matkę Bożą. Całość jest utrzymana w maryjnych kolorach błękitu i złota. Wokół katedry znajdują się piękne, wolno stojące kaplice pod wezwaniem św. Józefa, św. Piotra, Serca Jezusowego i św. Rocha (początkowo kaplica ta nosiła wezwanie św. Jana Chrzciciela, zmienione w 1923 roku po wielkiej epidemii cholery). Na tyłach, obok siedziby biskupa, znajduje się najstarsza kaplica, pw. Niepokalanego Serca Maryi, oraz groty: Betlejemska, Kalwarii i z Lourdes. Sanktuarium Path Diem to prawdziwy klejnot architektury sakralnej – tchnienie katolickiej wiary zaklęte w formę magicznego Orientu.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach