trasy

ZIEMIA ŚWIĘTA – NOWE MIEJSCA
8 dni, samolotowo – autokarowa
09.09 – 16.09.2020 / 850 USD + 2 090 PLN

ZAPEWNIAMY:
  • przeloty samolotem (loty rejsowe)
  • przejazdy klimatyzowanym autokarem
  • noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
  • wyżywienie pełne - 3 posiłki
  • opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów
  • opłaty za świadczenia zwyczajowe
  • opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
  • ubezpieczenie
  • opiekę księdza przewodnika
  • Msze św.

1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW – BETLEJEM
Przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw. Transfer do hotelu w Betlejem.

2. DZIEŃ: BETLEJEM – HEBRON – ARTAS – HERODION – BETLEJEM
Hebron – mauzoleum patriarchów i ich żon. Artas – Sadzawki Salomona i klasztor Hortus Conclusus – „Ogród zamknięty” (Pnp 4,12). Herodion – pozostałości twierdzy Heroda Wielkiego z tunelami wydrążonymi w środku góry. Wzgórze Dawida w Betlejem – klasztor ss. karmelitanek z relikwiami pierwszej świętej palestyńskiej, Mariam Baouardy. Msza św. w Bazylice Narodzenia.

3. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Wzgórze Moria – teren dawnych świątyń żydowskich. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Tunel Ezechiasza i Sadzawka Siloe – jedna z największych atrakcji turystycznych Jerozolimy, przejście tunelem wodnym wykutym przez żydowskich obrońców miasta przed inwazją Asyryjczyków (VIII w. przed Chr.). Hakeldama („Pole Krwi”) – miejsce samobójczej śmierci Judasza, obecnie prawosławny klasztor św. Onufrego. Spacer Doliną Cedronu do Ogrodu Oliwnego.

4. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ABU GOSZ – JERYCHO
Msza św. w Bazylice Grobu i Zmartwychwstania. Muzeum Izraela – Sanktuarium Księgi i model Jerozolimy z I w. po Chr. Spacer do Pustelni św. Jana Chrzciciela - „Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Łk 1,80). Abu Gosz – prawdopodobne Emaus (por. Łk 24,13nn). Transfer do 4* hotelu „Jericho Resort Village”.

5. DZIEŃ: JERYCHO – EN GEDI – JERYCHO – MORZE MARTWE – JERYCHO
En Gedi – malownicza oaza na pustyni, spacer wzdłuż strumienia pod Wodospad i Grotę Dawida (por. 1 Sm 24,1nn), synagoga ze świetnie zachowaną mozaiką podłogową z epoki bizantyjskiej. Jerycho – Klasztor Kuszenia. Wypoczynek nad Morzem Martwym.

6. DZIEŃ: JERYCHO – NABLUS – SAMARIA – MUHRAQA – HAJFA – NAZARET/TYBERIADA
Nablus – Studnia Jakuba, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką (por. J 4,1nn). Samaria – dawna stolica Królestwa Północnego Izraela. Muhraqa – miejsce konfrontacji proroka Eliasza z wyznawcami Baala i Asztarty (por. 1 Krl 18,20-40). Hajfa – sanktuarium MB Gwiazdy Morza zbudowane na grocie proroka Eliasza, Dolina Męczenników (pozostałości pierwszego na świecie klasztoru oo. karmelitów). Transfer do hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie.

7. DZIEŃ: NAZARET/TYBERIADA – MAGDALA – BANIAS – WZGÓRZA GOLAN – NAZARET/TYBERIADA
Tyberiada – kościół św. Piotra z ołtarzem MB Częstochowskiej. Magdala – rodzinna miejscowość św. Marii Magdaleny z nowoczesnym kościołem Duc in altum – „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). Banias (Cezarea Filipowa) – spacer wśród strumieni Jordanu, gdzie Jezus pytał Apostołów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13). Przejazd przez Wzgórza Golan z przystankiem na punkcie widokowym Bental.

8. DZIEŃ: NAZARET/TYBERIADA – TEL AWIW – WARSZAWA
Transfer z hotelu na lotnisko. Przelot na trasie Tel Awiw – Warszawa.

OFERTY SPECJALNE