przeczytaj o naszych trasach

KATOLICKIE MISJE W KALIFORNII
“Podróżnik”

Ukryte pomiędzy wysoką zabudową współczesnych amerykańskich metropolii, za niepozornie wyglądającymi ogrodzeniami. Stanowiące najstarsze budowane ręką ‘białego człowieka’ zabytki Kalifornii. Kiedy wejdziesz na ich teren przeniesiesz się do ‘innego świata’ – w czasie, przestrzeni, duchowej wędrówce – takie są bowiem Misje Kalifornijskie.

Misja San Carlos Borromeo

Historia Kalifornii jako 31 stanu Unii Stanów Zjednoczonych rozpoczęła sie dopiero w 1850 roku, kiedy to po wygranej wojnie z Meksykiem, Amerykanie włączyli sporne terytoria do swojego państwa. Ale historia działalności ‘białego człowieka’ na tych ziemiach rozpoczęła się dużo wcześniej, wraz z przybyciem kolonizatorów hiszpańskich oraz katolickich misjonarzy, którzy w imieniu Kościoła Katolickiego próbowali zjednać nowych wyznawców Chrystusa, nawracając ludność indiańską na chrześcijaństwo.

To Religijne Posłannictwo zaczęło się w 1769 roku, kiedy to Ojciec Junipero Serra zakłada w dzisiejszym San Diego niewielką misję, w pobliżu wojskowego fortu – Presidio.

Do 1804 roku wzdłuż tak zwanej Drogi Królewskiej – El Camino Real – powstaje łańcuch 21 misji, z których każda leżała w odległości jednego dnia drogi (jadąc konno) od sąsiedniej. Misje te, wzajemnie się wspomagając, kształtowały późniejszy – katolicki charakter tego regionu, nadając często od imion świętych nazwy pasmom górskim, miejscowościom, a nawet ranchom. Do dzisiaj przetrwała większość z hiszpańskich misji w Kalifornii. Tylko niektóre zachowały się w doskonałym stanie, po innych zostały zaledwie fragmenty zabudowań lub tylko nazwa przejęta przez miasteczko leżące w pobliżu. Wszystkie te miejsca mają niepowtarzalny klimat, a dla ludzi wierzących również wymiar duchowy, są także najstarszymi zabytkami zachodniej części USA.

Pomnik Ojca Junipero Serry przed jedną z Misji

Ojciec Junipero Serra – będący ważną postacią najstarszej historii Kalifornii – urodził się 24 listopada 1713 na hiszpańskiej wyspie Majorce. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu franciszkanów. Jako zdolny student, prócz studiów teologicznych ukończył filozofię i psychologię, i jako młody zakonnik zapragnął oddać się pracy misyjnej a jako ochotnik stał się uczestnikiem wyprawy do Nowej Hiszpanii. Swoją ojczyznę opuścił w 1749 roku, mając świadomość, że już nigdy nie ujrzy Europy.

Błogosławiony Junipero Serra

Początkowo poświęcał się pracy misyjnej na terenach dzisiejszego Meksyku. Mając 56 lat oddał się idei zakładania katolickich misji na Półwyspie Kalifornijskim. Jego zadaniem było zorganizowanie misji, czyli miejsc gdzie franciszkanie mogliby nawracać Indian, uczyć ich języka hiszpańskiego, rzemiosła i uprawy roli.

Zmarł 28 sierpnia 1784 roku w Misji San Carlos Boromeo del Rio Carmel. W 1987r do jego grobu pielgrzymował ojciec św. Jan Paweł II, który rok później (25.09.1988 r.) w Rzymie wyniósł J. Serra na ołtarze, ogłaszając go błogosławionym.

Błogosławiony Junipero Serra, zwany "Apostołem Kalifornii", walczył o prawa dla Indian amerykańskich, bronił ich przed hiszpańskimi żołnierzami i poprawiał warunki życia poprzez uczenie lepszych metod kultywowania ziemi oraz hodowli zwierząt. Wierzył, iż tubylcy mają tak prawo do szacunku, jak i do usłyszenia Ewangelii Chrystusowej.

MISJA SANTA BARBARA – zwana jest “Królową Misji” ze względu na architekturę zabudowań z charakterystycznym budynkiem kościoła z dekoracyjną kolorową fasadą. Kościół zwieńczony dwiema wieżami należy do największych świątyń misyjnych w Kalifornii. Mimo, ze misja została założona w 1784r. jej obecny kształt pochodzi z roku 1812, kiedy to odbudowano ją po trzęsieniu ziemi, a następnie zrekonstruowano w 1925r po kolejnych ruchach sejsmicznych.

Misja Santa Barbara

MISJA SAN BONAVENTURA – w zamierzeniu twórcy misji kalifornijskich ojca Junipero Serry, ta trzecia na szlaku misja wypełniała lukę pomiędzy znacznie oddalonymi od siebie: Misją San Diego i Misją Carmel. W rzeczywistości, ze względu na uwarunkowania polityczne powstała dopiero jako dziewiąta w 1782 roku.

Kościół, którego ściany przekraczają grubość 2 metrów, datowany jest na lata 1792 - 1809 i jest czwartym z kolei budowanym na tym terenie obiektem sakralnym. Doskonale zachowane dzisiaj zabudowania misyjne zostały znacznie uszkodzone podczas trzęsienia ziemi w 1812 roku, a następnie splądrowane po akcie sekularyzacji w 1835 roku. W 1862 roku, zgodnie z aktem prezydenta Lincolna świątynia i otaczające ją budynki wróciły pod opiekę Kościoła.

Misja San Bonaventura - wnętrze kościoła i pomnik Junipero Serry w ogrodach Misji

MISJA SAN CARLOS BORROMEO DEL RIO CARMELO– do dzisiaj doskonale zachowana, była drugą misją zbudowaną przez Ojca Serrę, który przybył tu z San Diego w 1770r. To tutaj słynny misjonarz założył główną placówkę swojej misyjnej działalności. Kompleks składa się z kościoła, zabudowań klasztornych, w których znajduje się cela Ojca Serry oraz budynków, w których mieszkali i pracowali Indianie.

Podczas działalności tej misji chrzest przyjęło około 4000 nowych wyznawców Chrystusa. Tutaj, pod posadzką bazyliki znajduje się grób słynnego Misjonarza, przy którym w 1987r. modlił się Jan Paweł II.

Misja San Carlos Borromeo i cela Ojca Junipero Serry

Wnętrze kościoła i grób błogosławionego Junipero Serry

MISJA SAN FRANCISCO DE ASIS – jest najstarszą budowlą w San Francisco, która przetrwała wielkie trzęsienie ziemi z 1906 roku. Została zbudowana w 1776r. jako szósta na szlaku El Camino Real. Na niewielkimcmentarzu spoczywają doczesne szczątki pierwszych nawróconych Indian. W pobliżu misji zbudowano Bazylikę, będącą najważniejszym kościołem katolickim w San Francisco. Miejsce to odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do USA w 1987r.

Misja San Francisco de Asis, tablica przed Misją św. Franciszka

przeczytaj program pielgrzymki