trasy

NOWOŚCI

  • Norwegia – Lofoty - TRASA W PRZYGOTOWANIU
  • Litwa. Do Matki Bożej Ostrobramskiej
  • Czechy
  • 4 stolice - Ryga, Talin, Sztokholm, Helsinki - TRASA W PRZYGOTOWANIU
  • Węgry - TRASA W PRZYGOTOWANIU
  • Wyspy Kanaryjskie - TRASA W PRZYGOTOWANIU
  • Szwecja i Dania - TRASA W PRZYGOTOWANIU
  • Szwajcaria

PIELGRZYMKI BIBLIJNE

SANKTUARIA MARYJNE

SZLAKI APOSTOLSKIE

POWRÓT NA DALEKIE SZLAKI

SZLAKI MISYJNE

DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA