SANKTUARIA NA ŚWIECIE

Wietnam - La Vang
Beata Kozakiewicz

Miejscowość La Vang oddalona około 60 km na północ od Hue, dawnej cesarskiej stolicy Wietnamu, to najważniejsze sanktuarium maryjne katolików wietnamskich.

Początki katolicyzmu na terenie dzisiejszego Wietnamu sięgają pierwszej połowy XVI wieku, kiedy przybyli tu pierwsi chrześcijanie z Europy. Najpierw byli to kupcy, wkrótce potem pojawili się misjonarze, przede wszystkim jezuici.

W 1659 roku papież Aleksander VII utworzył na terenie dzisiejszego Wietnamu dwa wikariaty apostolskie: północny i południowy. Właśnie tę datę przyjmuje się najczęściej za formalny początek działalności Kościoła w Wietnamie.

Od zarania w latach 20. i 30. XVI wieku historię Kościoła na tych ziemiach znaczą nieustanne prześladowania wiernych przez władze państwowe. Wyznawców nowej religii często spotykały aresztowania, tortury, pozbawianie majątku i inne formy represji. Wietnamscy katolicy setkami, tysiącami ginęli podczas masowych egzekucji, a śmierć zadawano im na wiele okrutnych sposobów (ginęli tratowani przez słonie, rozrywani przez konie, przebijani bambusowymi tyczkami…). Prześladowania religijne trwały na tych ziemiach od 1625 do 1886 roku; najostrzejsze były przed wprowadzeniem w kraju wolności wyznania, tj. w latach 1885–1886, i kosztowały życie około 60 000 ludzi. W ciągu niespełna wieku szerzenia w Wietnamie wiary w Chrystusa – od 1798 roku, gdy za dynastii Nguyenów chrześcijaństwo zostało oficjalnie zakazane, do 1886 roku, gdy władzę przejęli Francuzi i wprowadzili wolność religijną – męczeńską śmierć poniosło ponad 130 000 katolików (inne szacunki mówią nawet o 300 000 ofiar).

Na przełomie XVI i XVII wieku Wietnam został podzielony na dwa regiony, którymi zarządzały dwie rodziny królewskie: regionem południowym rządzili Nguyenowie, na północy władał ród Trinh. Prześladowania chrześcijan trwające od lat 40. XVI wieku nasiliły się szczególnie w 1798 roku, kiedy dynastia Nguyen określiła katolicyzm jako sektę religijną propagowaną i zarządzaną przez cudzoziemców w celu rekrutowania ubogich Wietnamczyków i buntowania ich przeciwko panującej dynastii. Wojska królewskie atakowały wioski, w których znajdowały się parafie katolickie, zgodnie z dekretem władcy wszystkie świątynie i seminaria duchowne były burzone, a katolicy zabijani; ludzie chronili się w dżungli. W takich właśnie okolicznościach miały miejsce objawienia Matki Bożej w La Vang.

Grupa wiernych przebywała w lasach niedaleko miasteczka Quang Tri w środkowym Wietnamie. Doświadczali oni głodu i chorób, byli gotowi na śmierć męczeńską. Nocą ludzie zbierali się w małych grupkach, modlili się, odmawiali różaniec. Pewnego dnia ukazała im się otoczona światłem piękna Pani w długiej pelerynie i charakterystycznym dla wietnamskich kobiet (również królowych) okrągłym nakryciu głowy. W ramionach trzymała Dzieciątko, a towarzyszyły Jej dwa anioły. Pani, która przedstawiła się jako Matka Boża, krzepiącymi słowami dodawała odwagi modlącym się, zachęcała, by wytrzymali wszystkie cierpienia i utrzymali wiarę; pocieszyła ich i poleciła ugotować liście pewnego gatunku paproci, a wywar użyć jako lekarstwo dla chorych. Powiedziała także, że wszyscy, którzy od tego dnia będą przychodzić na to miejsce, aby się modlić, otrzymają łaskę wysłuchania, a ich prośby zostaną spełnione: „Dzieci, dam wam to, o co mnie prosicie. Odtąd, kto przyjdzie w to miejsce, aby modlić się do mnie, będzie wysłuchany”. Objawienie miało miejsce na łące, pod ogromnym drzewem baniana (czyli fikusa bengalskiego), pod którym uciekinierzy schronili się i modlili. Maryja pojawiła się w tym miejscu kilka razy.

Kiedy w 1802 roku ustały prześladowania, chrześcijanie opuścili schronienie w dżungli i powrócili do swoich wiosek. Ich opowiadania o objawieniach rozchodziły się szeroko. Około 1820 roku ludzie wznieśli tu skromną kapliczkę na cześć Duc Me La Vang (czyli Matki Bożej z La Vang). W latach 1820–1885 kolejna fala prześladowań znowu zdziesiątkowała chrześcijan. Mimo to w 1864 roku przybyła tu pierwsza zorganizowana pielgrzymka licząca około 30 osób. Sanktuarium dzieliło męczeńską historię Wietnamu i katolików wietnamskich: w 1885 roku kapliczka została zburzona przez fanatycznych przeciwników Kościoła. Relacje naocznych świadków objawień w La Vang zaginęły (były przechowywane w archiwum diecezjalnym w Hue, które uległo zniszczeniu podczas dwóch lokalnych powstań, w 1833 i 1861 roku). Po zakończeniu prześladowań (1886) bp Gaspar Loc nakazał wzniesienie kościoła. Z powodu trudnych warunków budowy i ograniczonych funduszy trwało to 15 lat. W 1894 roku ks. Patinier Kinh, proboszcz parafii Co Vu, do którego należy sanktuarium, napisał: „Kiedy powrócił spokój, pospieszyłem z budową małego kościółka. Poprosiłem wszystkich wiernych, aby pomogli przynieść z gór potrzebne drewno. W wyznaczonym dniu wszyscy moi parafianie spotkali się i maszerowali 6 mil do La Vang, aby odbudować kościół”. Kościół został oficjalnie zainaugurowany przez bp. Gaspara podczas uroczystości, w której od 6 do 8 sierpnia 1901 roku uczestniczyło ponad 12 000 ludzi. Biskup ogłosił Matkę Bożą z La Vang Opiekunką Katolików. W latach 1923–1928 roku zbudowano większy kościół. Co trzy lata organizowano w całym kraju narodową pielgrzymkę katolików. W 1959 roku – w 300 rocznicę obecności Kościoła w Wietnamie – La Vang zostało oficjalnie ogłoszone narodowym sanktuarium kraju. W kwietniu 1961 roku Rada Biskupów Wietnamskich wybrała kościół w La Vang na Narodowy Ośrodek Maryjny. 22 VIII 1961 roku roku papież Jan XXIII podniósł świątynię do rangi bazyliki. Sanktuarium rozbudowywano z rozmachem. Wokół znajdującego się przed kościołem placu Różańca z 15 symbolicznymi figurami nawiązującymi do tajemnic różańcowych wybudowano m.in. dom dla pielgrzymów i ośrodek rekolekcyjny, w samym kościele natomiast poświęcono ołtarz z kamieni szlachetnych. Jednak w 1972 roku, podczas wojny wietnamskiej, świątynię i część zabudowań zniszczyło bombardowanie. Pozostała tylko dzwonnica i fasada bazyliki, do której dobudowano prowizoryczny, przeszklony pawilon pełniący do dziś funkcję kościoła. 19 VI 1988 roku papież Jan Paweł II, w czasie kanonizacji 117 męczenników wietnamskich zamordowanych w latach 1745 – 1862 (wśród nich było 96 Wietnamczyków duchownych i świeckich oraz 11 Hiszpanów i 10 Francuzów), wielokrotnie podkreślił znaczenie kultu Matki Bożej z La Vang oraz wyraził pragnienie odbudowania tamtejszej bazyliki, aby w ten sposób upamiętnić obchodzoną w 1998 roku 200 rocznicę objawień. Władze komunistyczne niechętnie patrzą na masowe pielgrzymki do La Vang świadczące o bolesnej, lecz chwalebnej karcie męczeństwa katolików wietnamskich. O męczeństwie trwającym przecież do dziś… Mimo wielu zagrożeń i szykan Wietnamczycy licznie przybywają do La Vang. W corocznych pielgrzymkach na uroczystość Wniebowzięcia bierze udział 100 000–150 000 osób, zarówno chrześcijan, jak i buddystów! Chociaż nie udało się odbudować bazyliki, uroczystości jubileuszowe w 200 rocznicę objawień maryjnych w La Vang zgromadziły kilkaset tysięcy pielgrzymów. Było to największe zgromadzenie ludzi w Wietnamie od czasu ponownego zjednoczenia kraju w 1976 roku. Na zakończenie rocznych obchodów 200-lecia sanktuarium w La Vang biskupi pragnęli zaprosić papieża Jana Pawła II, jednak nie zgodziły się na to władze.

W kwietniu 2009 roku abp Etienne Nguyen Hun Th e, ordynariusz diecezji Hue, dzięki negocjacjom z władzami zdołał odzyskać prawie w całości 34 hektary gruntów należących wcześniej do sanktuarium, a skonfiskowanych przez państwo. Zgodzono się również na stworzenie katolickiego centrum pielgrzymkowego na tym terenie. Ogłoszono konkurs na projekt świątyni. Celem projektu, nad którym pracę rozpoczęli architekci i firmy budowlane, jest stworzenie największej świątyni w kraju (ma mieścić 5000 pielgrzymów) oraz centrum konferencyjnego na 3000 miejsc, kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, miejsc do sprawowania sakramentu pojednania, centrum rekolekcyjnego z miejscami noclegowymi dla 400 osób. Władze cywilne mają zapewnić budowę drogi dojazdowej oraz innych obiektów infrastruktury. Jak powiedział ks. Dominik Phan Hung: „To jest projekt, który będzie wymagał ofiarności wszystkich katolików wietnamskich w kraju i zagranicą, którzy zawsze są oddani Matce Bożej z La Vang”. Budowa ma się rozpocząć 8 marca 2011 roku. Matka Boża z La Vang wciąż jest pocieszeniem i opiekunką prześladowanych w Wietnamie katolików. Podczas objawień w Lourdes (1858) Maryja powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” i wezwała chrześcijan, by pokutowali, poświęcali się i modlili o nawrócenie grzeszników. W Fatimie (1917) Maryja powiedziała: „Jestem Królową Różańca” i również wezwała do pokuty, do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu oraz do odmawiania różańca. W La Vang, ponieważ ludzie byli gorzko doświadczeni, Dziewica szeptała delikatnie, jak kochająca matka: „Bądźcie pewni, zadowoleni ze swojego cierpienia”.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach