święci

Św. Bazyli (Wielki)

Św. Bazyli z przydomkiem „Wielki" (329-378), biskup Cezarei - stolicy Kapadocji - był najwybitniejszym hierarchą Wschodu drugiej połowy IV wieku.

Zaangażowany w życie ascetyczne wytrwale bronił czystości wiary. W Cezarei z powodzeniem organizował na szeroką skalę pomoc najuboższym, budując hospicja dla biednych i pielgrzymów oraz szpitale. Zakładał klasztory i wypracowywał koncepcję wspólnotowego życia zakonnego, która z czasem rozprzestrzeniła się na całym chrześcijańskim Wschodzie.

Jego pisma obejmują traktaty teologiczne, pisma monastyczne, mowy i listy. Byt jednym z twórców liturgii wschodniej. Od niego w głównym zarysie pochodzi tak zwana „Liturgia św. Bazylego", stosowana do dzisiaj w Kościele Wschodnim w niektóre święta. Jego umysłowość, mało skłonna do czystej spekulacji i bardziej zainteresowana praktycznym stosowaniem etyki chrześcijańskiej, sprawiła, że uważano go za najbardziej łacińskiego z greckich Ojców Kościoła.