święci

Św. Błażej
Ks. Józef Andruszewski SAC

Ikonografia, czyli nauka pomocnicza historii zajmująca się wyobrażeniami plastycznymi (malarstwo, rzeźba), jest swoistym językiem, który ma przemawiać przekazem pozasłownym. Czasami trudno jest odczytać, jaką postać przedstawia rzeźba czy obraz, tak wiele symboli i atrybutów zastosował artysta.

W przypadku św. Błażeja nie mamy z tym kłopotów – ta postać jest wyrazista i jednoznaczna. Przekazy historyczne podają, że urodził się 3 lutego, roku urodzenia nie znany. Pochodził z Cezarei Kapadockiej i miał być biskupem Sebasty (dzisiejsze Szivas na północy Turcji), gdzie około 315 roku poniósł śmierć męczeńską. Według legendy w więzieniu dokonał licznych cudów. Między innymi uzdrowił chłopca dławiącego się ością, za jego wstawiennictwem zostało uzdrowione dziecko chore na gardło. Od tego czasu proszono go o pomoc w podobnych przypadkach.

Okazuje się jednak, że Błażej jest świętym nie tylko od bólu gardła, lecz także patronem miasta i diecezji Dubrownik, gręplarzy, kamieniarzy oraz zwierząt domowych.

W Polsce w dniu Błażeja święcono chleb, wino i wodę oraz owoce, które potem podawano chorym na gardło. W sposób szczególny święcono i podawano jabłka ludziom, a także bydłu, które się zadławiło.

Patronem Dubrownika św. Błażej został w roku 971, kiedy to Wenecjanie oblegali miasto, a za przyczyną tego świętego zostało ono przed nimi uratowane.