Pielgrzymki w roku jubileuszu niepodległości
Warszawa, 28.03.2018

W roku jubileuszu 100-lecia polskiej niepodległości, chcemy zaprosić na wyjazdy szlakami Polaków na świecie.

Wiele motywów naszego odkrywania świata to właśnie losy wspaniałych Polaków, których znamy z nazwiska, choć czasem nie pamiętamy, co takiego pozostawili nam w spuściźnie. Ludzi wiernych Polsce, jej kulturze, fideles, którzy swoim życiem dobrze przysłużyli się ludzkości.

Na szlakach bliskich, chciałoby się rzec – oczywistych, na Kresach wschodnich poznamy: ...

czytaj...

Drodzy Pielgrzymi!
Nadchodzący rok 2018 jest rokiem wielkiej rocznicy stulecia niepodległości Polski.
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”–
– napisano w uchwale Sejmu RP.

Przez cały rok 2018 podziwiać będziemy pielgrzymkowe dzwony i dzwoneczki.
Niech płynący z ich serc dźwięk, budzi w sercach Pielgrzymów miłość do Boga i Ojczyzny.

Dzwony towarzyszą człowiekowi od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, wyrażają smutek i triumf, radość i trwogę. Dźwięk bijących dzwonów zwiastuje upływ czasu, przypominając tym samym i o naszym przemijaniu… „Dlatego nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; bije on tobie” (fragment wiersza irlandzkiego poety Johna Donne).

Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Stańczykowskiej, pracownicy naszego biura, która (dzięki pomocy wielu osób wspierających jej unikatową kolekcję) przez 25 lat z pieczołowitością i miłością gromadziła dzwonki z całego świata. Zbiór ten – liczący ponad 3700 dzwonków pochodzących z 88 krajów – zdobi w tym roku Kalendarz Pielgrzymkowy Biura PEREGRINUS.

czytaj...