święci

 • Św. Rafka

  Podróżujemy jedną z najpiękniejszych dróg, jakie zdarzyło mi się oglądać. Przebiega ona nad samym brzegiem Morza Śródziemnego, wzdłuż łańcucha gór Libanu – ich stopy oblewa lazurowa woda o wszelkich odcieniach niebieskości. W okolicy miasta Al-Batroun autokar wiozący uczestników pielgrzymki wspólnoty syriacko - maronickiej przy kościele Notre Dame de Tartous (Matki Bożej Tartuskiej) skręca na wschód, w góry.

  więcej..

 • Św. Roch urodził się w Montpellier w czerwcu 1295 roku. Miasto, chociaż pod ogólnym zwierzchnictwem korony francuskiej, bezpośrednio podlegało wówczas królowi Majorki, z którego mandatu zarządcą był ojciec przyszłego świętego, imieniem Jan, mąż pobożny i sprawiedliwy, a w dodatku kochany i szanowany przez wszystkich mieszkańców miasta.

  więcej..

 • Św. Róża z Limy

  Isabel Flores de Oliva – Rosa de Santa Maria (Róża od Świętej Marii), znana jako św. Róża z Limy, przyszła na świat 20 kwietnia 1586 roku w Limie liczącej wówczas około 25 000 mieszkańców mieście. Rodzina Róży należała do klasy drobnych właścicieli. Ojciec Gaspar Flores i matka Maria de Oliva mieli hiszpańskich przodków, choć sami urodzili się już na ziemi amerykańskiej.

  więcej..

 • Św. Salomea

  W wieku XIII na obszarze określanym współcześnie mianem Europy Środkowej można obserwować nowe, niespotykane dotąd formy kultu świętych. Na dworach książąt piastowskich oraz na węgierskim i praskim dworze królewskim, a także w Niemczech i na Rusi pojawiły się kobiety należące do panujących dynastii, i już za życia uznane za święte. Kobiety te były ze sobą spokrewnione, jednakże łączyły je jeszcze inne cechy.

  więcej..

 • Św. Stanisław

  O świętym biskupie krakowskim, męczenniku Stanisławie, zachowały się dwie tradycje – oparta na napisanej z perspektywy króla kronice (około 1112) Galla Anonima, nadwornego kronikarza Bolesława Krzywoustego, i na kronice biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka (zm. 1223). Kadłubek podaje, że biskup popadł w konflikt z królem.

  więcej..

 • Św. Świerad

  Około roku 980 w okolicy Tropia nad Dunajcem urodził się chłopiec, który do dziś stanowi nieprzeniknioną tajemnicę historii naszego kraju. Jeden z czołowych jego biografów – J. T. Milik – nazywa go „jednym z największych ascetów chrystianizmu” i aż trudno uwierzyć, iż mowa o św. Świeradzie, pierwszym kanonizowanym Polaku, najstarszym polskim świętym.

  więcej..

 • Św. Szymon Słupnik

  Francuski Instytut Archeologii na Bliskim Wschodzie podaje, że w północnej Syrii znajduje się około 700 archeologicznych miejsc, osad i wsi z okresu pomiędzy I a VII wiekiem, zbudowanych w obwodzie Apamei, Aleppo i rzeki Orontes oraz w masywie okolicznych gór wapiennych.

  więcej..

 • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  W wieku dwóch lat mówiła: „Jakże bym chciała, byś umarła, moja biedna Mamusiu! To dlatego, abyś poszła do nieba, sama przecież mówisz, że trzeba umrzeć, aby tam pójść". Również ukochanemu ojcu życzyła śmierci, gdy odczuwała przypływ miłości.

  więcej..

 • Św. Teresa od Jezusa

  Mało jest ludzi w chrześcijańskim świecie, którzy by nie słyszeli o wielkiej Teresie z Avili. Znana jest ona także wielu osobom spoza chrześcijaństwa. Przykładem Edyta Stein, która jako osoba niewierząca, pochodzenia żydowskiego, odnalazła ostatecznie Chrystusa dzięki lekturze księgi życia wielkiej mistyczki hiszpańskiej.

  więcej..

 • Jedna z pallotyńskich tras pielgrzymkowych w Hiszpanii wiedzie przez Avilę. Niewielkie miasto w połowie drogi między Madrytem a Salamanką leży na wysokości 1300 m n.p.m., wśród rudych wzgórz, na których z rzadka widać kępy drzew. Oglądane z pobliskiej doliny przypomina - jak wiele hiszpańskich miast - stary sztych. Tutejsi ludzie mówią, że zima trwa u nich dziesięć miesięcy, a lato jest tylko w lipcu i sierpniu. Trafiłam na lato. więcej..

 • Św. Tomasz

  Czytelnika Nowego Testamentu może nieco dziwić, że Tomasz Apostoł, który tak głęboko wrył się w świadomość religijną współczesnych chrześcijan, tak rzadko jest w nim wspominany. Ewangelie synoptyczne ograniczają się do podania jego imienia w spisach dwunastu apostołów powołanych przez Jezusa (zob. Mk 3,13-19; Mt 10,1-4; Łk 6,12-16).

  więcej..

 • Św. Wacław

  Król i męczennik, główny patron Czech, św. Wacław („wielki sławą”) urodził się około 907 roku. Był synem księcia Wratysława I i Drahomiry lutyckiej, a wnukiem Borzywoja, zdobywcy Państwa Wielkomorawskiego, który przyjął chrzest w obrządku słowiańskim i został pierwszym chrześcijańskim władcą Czech, oraz jego małżonki św. Ludmiły.

  więcej..

 • Św. Wincenty Pallotti

  Był XIX wiek, stulecie ścierania się starego porządku z rodzącym się nowym, lata prób dochodzenia ludu do władzy w Wiośnie Ludów i budzenia się w świadomości społeczeństw ruchu, który w ostatnich dziesiątkach lat owego okresu przerodził się w socjalizm, wspierany przez idee liberalizmu, w najbardziej zaś radykalnym nurcie nie tylko niechętny, ale wrogi religii i Kościołowi.

  więcej..

 • Św. Wojciech

  Libice to ongiś gród plemienny, jeden z wielu w Czechach, leżący nieopodal przesławnego miasta Podiebrady, na jednym z przystanków historycznośląskiego szlaku z Kłodzka do Pragi, stolicy Czech, na który nie zwróciłby szczególnej uwagi żaden przygodny wędrowiec czy zawodowy turysta, gdyby miejsca tego nie uświetnił swoim imieniem św. Wojciech, patron Królestw: Polskiego, Czeskiego i Węgierskiego, a także całej środkowej Europy.

  więcej..