święci

 • Św. Jan Sarkander

  Święci i błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. Świętość należy pokazywać zwłaszcza współczesnemu światu, który często ją lekceważy i bezcześci. Te myśli wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II pozwalają lepiej zrozumieć obecny pontyfikat, który obfituje w beatyfikacje i kanonizacje.

  więcej..

 • Św. Jan Chryzostom (Złotousty) urodził się w Antiochii nad Orontesem w 347 lub w 344 roku. Jego ojciec Sekundus, dowódca w wojsku rzymskim, wcześnie zmarł, a wychowaniem syna zajęła się matka, Anthusa. Studiował w Antiochii u słynnego retora Libaniusza. Pod jego kierunkiem czynił tak wielkie postępy, że mistrz upatrywał w nim swego następcy.

  więcej..

 • Św. Jerzy

  W ogromnej, malowniczej dolinie otoczonej zewsząd górami porośniętymi gęstym karłowatym lasem, a w niższych partiach drzewami oliwnymi widnieje słynny historyczny klasztor prawosławny świętego Jerzego - St. George Monastery of Homeyra. Dolina nosi nazwę Al-Nassara (Wedi Nassara) - Dolina Chrześcijan. Nassara znaczy po arabsku Nazaret, od tego wywodzi się używana w Syrii po dziś dzień wczesnochrześcijańska nazwa chrześcijan „Nassara", czyli ludzie Nazaretu.

  więcej..

 • Św. Józef

  Ewangelista Mateusz powiedział o Józefie, że był człowiekiem prawym (por. Mt 1,19). Właśnie prawość serca Józefa potęguje dramat jego sytuacji. Prawość to jedno z najpiękniejszych określeń spośród tych, które język Biblii odnosi do człowieka. Słowem „prawy” określa się także kogoś, kto dokładnie, rzetelnie, całkowicie wypełnia Prawo.

  więcej..

 • Św. Kinga

  Podczas kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, św. Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie. Ona daje świadectwo, że wypełnianie tego zadania polega na nieustannym staraniu o zachowanie harmonii pomiędzy wyznawaną wiarą a własnym życiem”.

  więcej..

 • Św. Klemens I

  Św. Klemens był trzecim z kolei papieżem po św. Piotrze (św. Linus zm. 76; św. Anaklet zm. 88). Według św. Ireneusza Klemens nie tylko widział Apostołów, ale miał jeszcze z nimi kontakt. Tradycja apostolska była więc żywa. Św. Klemens I rządził Kościołem w latach 88–97. Według Orygenesa był uczniem Apostołów wymienionym w Liście św. Pawła do Filipian (4,3).

  więcej..

 • Św. Konstancja Arpadówna

  Kiedy w XIX stuleciu w Polsce odżył i umacniał się kult dwóch błogosławionych sióstr Kingi i Jolanty (Jolenty) – córek króla Węgier Beli IV i małżonek polskich książąt – w zapomnienie odchodziła trzecia świątobliwa królewna węgierska, Konstancja, nazywana niekiedy apostołką Rusi.

  więcej..

 • Św. Łukasz

  Trzecia spośród czterech kanonicznych Ewangelii, której autorem jest św. Łukasz, wyróżnia się tym, że stanowi pierwszą część obszernego dzieła, którego drugą częścią są Dzieje Apostolskie. Obie księgi zostały napisane doskonałą greką, która zadziwia eleganckim i starannym stylem oraz bogactwem słownictwa i obrazowością.

  więcej..

 • Św. Maksymilian Kolbe

  Przyczyny, dla których Niepokalanów stał się znaczącym sanktuarium, tkwią zapewne w łatwości dojazdu z Warszawy i położeniu na trasie do innych sanktuariów. Gdy w 1927 r. o. Maksymilian Kolbe prosił księcia Druckiego-Lubeckiego, żeby ofiarował teren pod budowę klasztoru-wydawnictwa, brał pod uwagę bliskość kolei ze względu na transport czasopism i książek.

  więcej..

 • Św. Marcin de Porres

  W wielu kościołach Ameryki hiszpańskojęzycznej, na obszarze od Ziemi Ognistej do Rio Grande, można ujrzeć figurę świętego o intrygującym wyglądzie zaopatrzoną w dziwne atrybuty. Przedstawia młodego mężczyznę o ciemnej cerze i krótkich, mocno kręconych włosach, o sympatycznym wyrazie twarzy, noszącego biały habit dominikański z czarnym płatem szkaplerza zamiast kaptura.

  więcej..

 • Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi. Wyświęcony na diakona pełnił przez pewien czas funkcję nuncjusza papieskiego na dworze cesarza wschodniorzymskiego w Konstantynopolu. W 649 roku został wybrany papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Konstanty II odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża. więcej..

 • Św. Marek

  Kościół nawołuje do ewangelizacji, która jest owocem wiary i zadaniem wszystkich chrześcijan. Najczęściej jednak czujemy, że przerasta nas wezwanie zmartwychwstałego Jezusa (Mk 16,15): Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Życie świętego Marka jest przykładem dojrzewania do ewangelizacji.

  więcej..

 • Św. Meinard

  W XII i XIII wieku prawie cala Europa była ochrzczona, wyjątek stanowił niewielki kraj na południowo - wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Mieszkańcy - Liwowie, Estowie (plemiona ugrofińskie), Kurowie, Latgalowie (Łotysze), Zemgalowie (Semigalowie), Zelowie, Litwini (plemiona bałtyckie) - mocno trzymali się swoich wierzeń.

  więcej..

 • Św. Mikołaj

  Jeden z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich, w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą i przedstawiany na niezliczonych ikonach, patron Grecji i Rusi, Moskwy i Nowogrodu. Na Zachodzie szczególnie czczony w średniowieczu, wyobrażany na witrażach gotyckich katedr pod jego wezwaniem i na renesansowych freskach. Znalazł się wśród Czternastu Świętych Wspomożycieli.

  więcej..

 • Św. Ojciec Pio

  Trzydzieści lat temu, o świcie 23 września 1968 r. „nasza siostra śmierć", jak czule ją nazywał Św. Franciszek z Asyżu, otworzyła bramy raju przed o. Pio, 81-letnim włoskim kapucynem, którego sława obiegła cały świat. Francesco Forgione, przyszły o. Pio, urodził się 25 maja 1887 r. ubogiej rodzinie wiejskiej w Pietrelcinie - małej miejscowości na południu Włoch.

  więcej..

 • Św. Patryk

  Z początkiem chrześcijaństwa w Irlandii wiąże się postać wielkiego apostoła, św. Patryka, któremu tradycja przypisuje nawrócenie kraju, jest on ulubionym patronem Zielonej Wyspy. Mimo jednak wielkiej stawy i ogromnej popularności, wiadomo o nim niewiele. Postać ta szybko bowiem obrosła legendami, z których historycy starają się wydobyć przynajmniej najważniejsze dane.

  więcej..

 • Św. Paweł

  Apostoł Paweł to niezwykła postać wczesnego chrześcijaństwa. Burzliwe i zmienne losy jego życia ukazują niepojęte dla ludzi zamiary Pana Boga. To On wybrał Szaula, prześladowcę pierwszych chrześcijan, aby stał się niestrudzonym głosicielem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Późniejsze pokolenia doceniły działalność Pawła, nadając mu przydomek Apostoła Pogan.

  więcej..

 • Św. Rafał Kalinowski

  Józef Kalinowski urodził się w Wilnie w 1835 roku jako syn prof. Andrzeja Kalinowskiego. W Wilnie też ukończył gimnazjum, a potem szkołę agronomiczną w Horkach, wreszcie wojskową akademię inżynierii w Petersburgu. Dzięki swym wybitnym zdolnościom doszedł w służbie wojskowej do stopnia kapitana inżynierii przy sztabie generalnym.

  więcej..