sanktuaria w Polsce

 • Lubasz

  Lubasz przed wiekami znajdował się w centrum wielkiej Puszczy Noteckiej, był starosłowiańską osadą, o czym świadczą liczne urny odkryte przez archeologów w XIX wieku na Krasnej Górze oraz starożytne grodzisko w kształcie ściętego stożka nieopodal Jeziora Wielkiego. Według podań istniała tu rzymska faktoria, punkt postojowy kupców włoskich na szlaku bursztynowym.

  więcej..

 • Był czas, kiedy Rzeczpospolitą nazywano Fortalicium Marianum i antemurale Christianitatis, a to głównie z powodu powszechnego i nadzwyczaj silnego kultu maryjnego oraz niezachwianej wiary w stałą protekcję Matki Bożej. Duchowym zaś i zarazem materialnym wyrazem tej świadomości były sanktuaria maryjne, szczególnie liczne na terenach przygranicznych.

  więcej..

 • Lublin

  Trzy lata temu Jan Paweł II, przebywając w sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Syrakuzach, wspomniał nie tylko łzy Maryi sprzed 150 laty w La Salette, ale także płaczący obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Lublinie. Dodając, iż jest to fakt mało znany poza Polską, niejako upomniał się o upowszechnienie tzw. Cudu Lubelskiego.

  więcej..

 • Ludźmierz

  Sanktuarium maryjne w Ludźmierzu to od setek lat drugi po Kalwarii Zebrzydowskiej ośrodek pątniczy w archidiecezji krakowskiej. Ludźmierz to przede wszystkim obraz pobożności Podhala. Zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Kult maryjny jest tego szczególnym uzewnętrznieniem.

  więcej..

 • Lutogniew

  W Lutogniewie człowiek doświadcza poczucia swojskości i wytchnienia. Takie właśnie było moje pierwsze wrażenie, kiedy przybyłam do tej miejscowości. Wokół wioski widać rozległe pola uprawne, bez większych lasów czy wzniesień. Nie ma tu nadzwyczajnych widoków, ale wszędzie jest milo i przyjemnie.

  więcej..

 • Mąkolice

  Sanktuarium Białej Pani Fatimskiej znajduje się w Mąkolicach, w diecezji łowickiej. Wzniesione wielkim wysiłkiem wiernych i proboszcza, ks. Jana Krysika, stoi naprzeciwko pięknego, zabytkowego kościoła drewnianego (patrz „Miejsca Święte” nr 6/2007).

  więcej..

 • Mariańskie Porzecze

  Zgromadzenie Księży Marianów, rdzennie polski zakon, jest silnie związane z Mazowszem, gdyż to tutaj powstały placówki zgromadzenia założone przez o. Stanisława Papczyńskiego (1631–1701). Pierwsza – w Puszczy Korabiewskiej (dziś Mariańskiej koło Skierniewic), następna w Wieczerniku w Nowej Jerozolimie (dziś Góra Kalwaria), trzecia zaś w Mariańskim Porzeczu koło Goźlina, wsi leżącej przy trasie z Warszawy do Puław, kilka kilometrów przed Wilgą.

  więcej..

 • Miedniewice

  Pokój i dobro przepełniają sanktuarium w Miedniewicach. W jego murach znajdują się dwa klasztory: franciszkanów i klarysek. Miedniewice to mała wioska koło Żyrardowa. Warto tu przyjechać, aby wzmocnić swoją wiarę. Czczona jest tutaj Matka Boża w cudami słynącym obrazie Świętej Rodziny.

  więcej..

 • Mikorzyn

  Bolesław, książę sławiony,
  Z daru Boga narodzony.
  Modły świętego Idziego
  Przyczyną narodzin jego.

  Tak zaczyna się pieśń Galla Anonima o cudownych narodzinach króla Bolesława Krzywoustego...

  więcej..

 • Nowe Miasto Lubawskie

  Kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Lubawy, na wzniesieniu nad Drwęcą, rozłożyło się Nowe Miasto Lubawskie. To następne civitas Mariae północnych kresów – niegdyś miejsce kultu pogańskiego, a potem żarliwej czci dla Pani Nieba.

  więcej..

 • Nowe Miasto nad Pilicą

  Nowe Miasto położone wśród pięknych lasów nad Pilicą ma już przeszło 600 lat. W zachowanym do dziś akcie fundacyjnym czytamy, że 27 grudnia 1400 roku „książę mazowiecki Siemowit IV, chcąc wynagrodzić zasługi cześnika rawskiego Prandoty, podnosi jego posiadłości dziedziczne do rangi miasta...”

  więcej..

 • Nowy Sącz

  Miasto Nowy Sącz zostało założone przez króla czeskiego Wacława II w roku 1292 na terenie wsi Kamienica, w granicach której znajdowały się dwa kościoły: parafialny św. Wojciecha i filialny pod wezwaniem św. Małgorzaty. Po wydaniu dokumentu lokacyjnego i przyznaniu praw miejskich nowo założonemu miastu kościół parafialny, w przeciwieństwie do kościoła filialnego, znalazł się poza granicami miasta.

  więcej..

sanktuaria na świecie