sanktuaria w Polsce

 • Kraków - Stradom

  Kraków Stradom, dzielnica u stóp wzgórza wawelskiego. Stąd bernardyni rozeszli się po całej Polsce. Jeśli nie jest nadużyciem twierdzenie, że sieć ich klasztorów stała się znaczącym krwioobiegiem polskiego Kościoła i społeczeństwa, to nic dziwnego, że jego serce leży w sercu polskiej historii.

  więcej..

 • Nieopodal ujścia Lebiedzianki do Biebrzy, na skraju Puszczy Augustowskiej leży Krasnybór, w którym właściciel dóbr krasnoborskich Adam Litawor Chreptowicz, podkomorzy nowogródzki, ufundował w latach 1584-1589 kościół pw. św. Katarzyny ze Sieny, obecnie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W ołtarzu głównym tej świątyni znajduje się słynący łaskami od XVII wieku obraz Matki Bożej Krasnoborskiej, która w przyszłym roku zostanie ukoronowana koronami papieskimi.

  więcej..

 • Krypno

  Przy trasie kolejowej Białystok - Ełk, w odległości 3 km od królewskiego Knyszyna, leży miejscowość Krypno Wielkie. Autobusem można tam dojechać z Tykocina, Białegostoku i Moniek, a także z Warszawy i Augustowa. Należy do ważniejszych miejsc pielgrzymkowych archidiecezji białostockiej.

  więcej..

 • Krzeszów

  Dwie ogromne wieże bazyliki przebijają niebo, a do świątyni, w której jest przechowywany cudami słynący wizerunek Matki Bożej Łaskawej, zwanej Królową Sudetów, przylega ogromny klasztor. Zbudowany przez cystersów, zajmowany obecnie przez wysiedlone przymusowo ze Lwowa po drugiej wojnie światowej siostry benedyktynki.

  więcej..

 • Legnickie Pole

  Łąki i lasy już się zazieleniły, jednak bociany nie przyfrunęły tej wiosny - to zły znak. W legnickim grodzie powiadają, że Tatarzy już blisko. Złapali wczoraj jednego skośnookiego, co to kupca udawał, ale niczego nie można było się od niego dowiedzieć, bo tylko coś po swojemu bełkotał.

  więcej..

 • Łęgowo

  Łęgowo leży na terenie zamieszkanym nieprzerwanie od przynajmniej dwóch tysięcy lat. Witalność zawdzięcza położeniu przy prastarym Szlaku Bursztynowym wiodącym z północnej Italii do Sambii (rejon dzisiejszego Kaliningradu), a także sąsiedztwu z Pruszczem Gdańskim, który w pierwszym tysiącleciu był ważnym portem morskim (Żuławy znajdowały się wówczas pod wodą), i wreszcie bliskości Gdańska.

  więcej..

 • Leśniów

  Według bardzo dawnej tradycji, historia łaskami słynącej Figury Matki Bożej Leśniowskiej zaczęła się w 1382 roku. Książę Władysław Opolczyk, powracając z Rusi na Śląsk, zatrzymał się wraz z całym swoim orszakiem w dzisiejszym Leśniowie. Wiózł ze sobą Cudowny Obraz Jasnogórski oraz drewnianą figurę Maryi. Spragnieni, wyczerpani ludzie i zwierzęta na próżno oglądali się za wodą w tej piaszczystej okolicy porosłej lasem.

  więcej..

 • Lewiczyn

  Z serca przepełnionego apostolską miłością błogosławię wszystkim parafianom i pielgrzymom, którzy modlić się będą przed cudownym obrazem Matki Bożej w Lewiczynie, który dane mi było koronować 10 sierpnia 1975 roku z Prymasem Tysiąclecia Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Jan Paweł II

  więcej..

 • Leżajsk

  Piętnastotysięczne miasto jest położone na skraju Kotliny Sandomierskiej, przy trasie kolejowej Rozwadów - Jarosław. Należy do archidiecezji przemyskiej. Słowo Leżajsk jednym kojarzy się z marką... piwa, innym zaś ze słynnymi na całą Europę organami i koncertami.

  więcej..

 • Licheń

  Sanktuarium Maryjne w Licheniu jest - obok Jasnej Góry - najsłynniejszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce. Trzydzieści lat temu - w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) - Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu Bolesnej Królowej Polski. Z każdym rokiem przybywa pątników.

  więcej..

 • Ligota Książęca

  Pięć lat temu metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz ukoronował obraz Matki Bożej w Ligocie Książęcej i ustanowił tamtejszy kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sanktuarium maryjnym. W akcie tym, niewątpliwie nobilitującym miejscową parafię, nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zarówno obraz, jak i całe wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi z kościoła w Otynii (dziś na Ukrainie).

  więcej..

 • Łódź - Łagiewniki

  Powstanie franciszkańskiego klasztoru i kościoła w Łodzi Łagiewnikach związane jest z objawianiem się tam św. Antoniego, który najpierw skłonił tamtejszych właścicieli ziemskich do ufundowania kaplicy: „aby Stwórca mógł odbierać szczególną chwalę w swoim Świętym, a człowiek doznawać miłosierdzia Bożego".

  więcej..

sanktuaria na świecie