sanktuaria w Polsce

 • Czarny Potok

  12 września 1999 roku odbędzie się w Czarnym Potoku (diecezja tarnowska) koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Bolesnej. Zanim to nastąpi, poznajmy dzieje tego miejsca i obrazu. O pięknie ziemi sądeckiej napisano już wiele. Wśród pięknych jej miejscowości znajduje się Czarny Potok - kraina sadów, ciągnąca się od pobliskiego Łącka po Podegrodzie i Łukowicę, wiosną cala w kwiatach jabłoni, pachnąca jabłkami jesienią.

  więcej..

 • Klasztor i kościół Karmelitów Bosych w Czernej nieopodal Krzeszowic, okoio 30 km od Krakowa, tworzą sanktuarium, w którym rozwinął się i promieniuje na całą Polskę kult Matki Bożej Szkaplerznej oraz Jej wiernego czciciela, św. Rafała Kalinowskiego, bohatera powstania styczniowego, kapłana i zakonnika.

  więcej..

 • Czerwińsk nad Wisłą

  Położony na wysokim brzegu Wisły jeden z najstarszych zespołów klasztornych na naszych ziemiach jest miejscem, w którym modlił się król Jagiełło przed wyprawą pod Grunwald, ale mury tego klasztoru pochodzą z czasów Bolesława Krzywoustego, a łaskami słynący obraz Matki Bożej - z roku 1612.

  więcej..

 • Częstochowa – Dolina Miłosierdzia

  Od przeszło pięćdziesięciu lat księża pallotyni szerzą w Częstochowie kult miłosierdzia Bożego. W ich małym kościele znajduje się obraz ze słowami Jezu, ufam Tobie namalowany przez Adolfa Hyłę z Krakowa, a zainstalowany w ołtarzu głównym 24 czerwca 1952 roku. Ten sam artysta jest autorem wizerunku Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

  więcej..

 • Częstochowa

  - Historyk używa różnych kluczy, by „otworzyć" dzieje Polski. Czy jednym z nich może być Jasna Góra? - To nie jest takie oczywiste, z przyczyn na „tak" i na „nie". Dlaczego na „nie"? Dlatego, że Jasna Góra jako ośrodek wiary, kultu, a wreszcie sanktuarium, funkcjonuje od końca XIV wieku.

  więcej..

 • Dębowiec

  Pierwsze wiadomości o objawieniu Matki Bożej w La Salette dotarty do Polski dość wcześnie, bowiem już w 1847 roku. W Opolu, a następnie w Bochni ukazała się drukiem broszura ks. Jana Laxy pt. „Historia cudowna zjawienia się Najświętszej Maryi dwom pastuszkom na górze Salette". W latach późniejszych wznawiano jej wydania.

  więcej..

 • Domaniewice

  Domaniewice leżą przy trasie z Łowicza do Głowna. Historia wsi sięga XIV wieku. Należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1357 roku abp Jarosław Skotnicki utworzył w niej pierwsze sołectwo na prawie niemieckim. Prymas Adam Ostrowski zaś ustanowił dla wsi wójtostwo. więcej..

 • Góry przybliżają do Boga. Można by długo wymieniać doświadczenia swoistej mistyki gór: od biblijnych, przez romantyczne, po dzisiejszą twórczość ks. Edwarda Rogowskiego lub twórców z kręgu poezji śpiewanej. Dostrzegł tę prawdę Jan Paweł II, gdy w Dukli mówił o wpływie tego miejsca na osobowość św. Jana: „Wśród tych gór uczył się żarliwej modlitwy i przeżywania tajemnic Bożych.

  więcej..

 • Elbląg

  Wyniosła wieża kościoła św. Mikołaja w Elblągu niejako zaprasza do odwiedzin jego wnętrza. A tam uderza bogactwo złoconych tryptyków, monumentalny krucyfiks na ścianie ołtarzowej i figury dwunastu Apostołów na ośmiokątnych filarach gotyckiej hali. Uwagę przyciągają też potężne witraże w nawach bocznych. Ale najważniejsze obiekty kultu dopiero przed nami...

  więcej..

 • Gdańsk

  W zamku w Libice na Morawach urodził się w 956 roku szósty syn księcia Sławnika. Ojciec dał mu na chrzcie imię Wojciech. W dzieciństwie cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej, poświęcony został przez rodziców na służbę Bogu. Wojciech najpierw pobierał nauki od dworskiego kapelana, a potem został posłany do wyższej szkoły katedralnej w Magdeburgu, którą ukończył z wyróżnieniem.

  więcej..

 • Gdańsk Żabianka

  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance każdemu, kto przyjeżdża do Gdańska, jawi się, jako „niezwykły znak naszych czasów”. Maryja jak w Biblii jest otoczona wieńcem, ale nie z gwiazd, lecz betonowych bloków z końca lat 80. To niezwykły znak także dla współczesnych ...

  więcej..

 • Gidle

  Pierwsze wzmianki o wsi Gidle, położonej pomiędzy Częstochową a Radomskiem pochodzą z drugiej polowy XII w. Parafia gidelska od 1398 r. figuruje w spisach „świętopietrza". W tej malej miejscowości znajdują się trzy kościoły: modrzewiowy z XV w. - p.w. św. Marii Magdaleny, pokartuski z polowy XVII w. - pw. Matki Bożej Bolesnej oraz największy z nich - kościół dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będący znanym sanktuarium, odwiedzanym od kilku stuleci przez rzesze pielgrzymów.

  więcej..

sanktuaria na świecie