sanktuaria w Polsce

 • Warszawa - Archikatedra

  W niedzielę 7 października 1973, w czasie Mszy św. o godz. 11, w archikatedrze św. Jana w Warszawie ks. kard. Prymas Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej z sąsiedniego kościoła jezuitów oraz ogłosił Ją główną Patronką Miasta. W uroczystościach koronacyjnych uczestniczyło około 12. tysięcy osób. Zwarty tłum wypełnił ulicę Świętojańską oraz częściowo Dziekanię i Kanonię.

  więcej..

 • Na mapie świętych miejsc Warszawy znajduje się niegdyś dobrze znane jej mieszkańcom, dziś nieco zapomniane, sanktuarium św. Bonifacego z Tarsu – męczennika z IV wieku. Należy on do mniej znanych świętych Kościoła. Cieszy się jednak kultem chrześcijan zarówno Zachodu, jak i Wschodu.

  więcej..

 • Warszawskie Lourdes

  Nie bez powodu biskup ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Kazimierz Romaniuk nazwał kościót księży marianów przy Wileńskiej - Warszawskim Lourdes. Francuskie sanktuarium odbija się w nim jak w lustrze. W mariańskim kościele Matki Bożej z Lourdes od pięciu lat obchodzi się - 11 lutego - Światowy Dzień Chorych. Uroczystości mają charakter ogólnodiecezjalny.

  więcej..

 • Warszawa - Ostrobramska

  Parafia pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego przy ulicy Ostrobramskiej na warszawskim Witolinie została erygowana 1 lutego 1985 roku. Jej proboszczem jest ks. prałat Zenon Majcher. Jemu parafianie zawdzięczają wybudowanie okazałej świątyni - sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą jako wotum jubileuszowe parafii podczas tegorocznej Pasterki będzie konsekrował ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Kazimierz Romaniuk.

  więcej..

 • Warszawa - Mokotów

  Ksiądz Bernard Gonska pochodzi z Warmii. Tam przed laty - w jego rodziniej parafii - księża jezuici prowadzili misje Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeden z nich zapytał ks. Bernarda - wtedy ministranta - czy nie zechciałby zostać zakonnikiem i kapłanem. Pytanie to wówczas pozostało bez odpowiedzi, ale niebawem nadeszło zaproszenie na rekolekcje powołaniowe, na które ministrant Bernard pojechał.

  więcej..

 • Warszawa Siekierki

  W ostatnią niedzielę sierpnia br. Prymas Polski kard. Józef Glemp podniósł kościół na Siekierkach w Warszawie, wybudowany przez Ojców Pijarów, do rangi sanktuarium, nadając mu tytuł Matki Bożej Wychowawczyni Młodzieży.

  więcej..

 • Warszawa Służew

  Po drugiej wojnie światowej wiele świętych obrazów z tzw. Kresów Rzeczypospolitej znalazło się w nowych granicach Polski, odbierając cześć w nowych miejscach kultu, zwłaszcza maryjnego. Wizerunki Matki Bożej towarzyszyły wygnańcom w poszukiwaniu przestrzeni życiowej, zwłaszcza na odzyskanych ziemiach zachodnich i północnych. Sporo jest ich w Gdańsku i Wrocławiu, ale nie tylko.

  więcej..

 • Wąwolnica

  Pomiędzy Nałęczowem a Kazimierzem Dolnym, nad rzeczką Bystrą leży Wąwolnica. Kroniki benedyktyńskie podają, że należy ona do najstarszych miejscowości na Lubelszczyźnie. Jej początki sięgają bowiem XI wieku. W kaplicy zamkowej, wybudowanej za czasów Kazimierza Wielkiego, znajduje się gotycka Madonna, przeniesiona tutaj w 1700 r. z pobliskiego Kębla.

  więcej..

 • Wieleń Zaobrzański

  Niektórzy kaznodzieje chętnie przyrównują sanktuarium do sanatorium. Jak w sanatorium ludzie leczą choroby fizyczne, tak w sanktuarium odnawiają siły duchowe. W sanktuariach bowiem jest szczególne promieniowanie duchowe powodujące przemianę ludzkich serc.

  więcej..

 • Wieluń

  Według kronik klasztornych ojców augustianów z XVII w. początki Wielunia sięgają roku 1217. Wówczas bowiem książę kaliski Władysław Odonic, polując w lesistych okolicach, dostrzegł ogromnego jelenia. Ścigał go zapamiętale, ale zwierzę znikło w leśnych ostępach. Na niebie zaś ukazał się kielich, a nad nim Baranek Boży z krzyżem i chorągwią.

  więcej..

 • Wrocław

  Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku kościół św. Karola Boromeusza zamieniono na twierdzę. Jego wysoka wieża była punktem obserwacyjnym. Niestety, na świątynię spadło kilka bomb i zniszczyło ją w 50 procentach. Doszczętnie została zburzona m.in. zakrystia, zawaliło się sklepienie i górna część wieży z okazałym hełmem. Po zakończeniu działań wojennych pozostawione bez opieki ruiny uległy dalszej dewastacji. Obiekt został przeznaczony do rozbiórki.

  więcej..

 • Zakopane - Krzeptówki

  Gdyby ktoś próbował napisać współczesną historię Polski widzianą w perspektywie nadprzyrodzonej, stanąłby przed niezwykle trudnym zadaniem. Człowiek bowiem jedynie przez znaki i symbole może wniknąć w to, co kryje tajemnica Bożego działania.

  więcej..

 • Zielonka Pasłęcka

  Piętnaście lat temu, 8 marca 1987 roku ordynariusz warmiński bp Edmund Piszcz w asyście ówczesnych sufraganów, bp. Wojciecha Ziemby z Olsztyna i bp. Edwarda Samsela z Łomży, intronizował w kościele św. Jana Chrzciciela cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

  więcej..

 • Zwoleń

  Losy powstałej w 1425 roku przy lokacji miasta Zwolenia zwoleńskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i jej wiernych wpisane są w historię polskiego Kościoła i stanowią jej cenną kartę. Położony 30 km na wschód od Radomia Zwoleń powstał na gruncie wsi Gotardowa Wola na mocy przywileju nadanego przez króla Władysława Jagiełłę.

  więcej..

 • Żuromin

  Powiat żuromiński leży na północnym zachodzie województwa mazowieckiego. Graniczy z powiatem rypińskim i brodnickim województwa kujawsko-pomorskiego oraz z powiatem działdowskim województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1765 roku, ale wzmianki o niej sięgają XIII wieku.

  więcej..

sanktuaria na świecie